Hoe werk ik?

Samenwerken begint met kennismaken. U vertelt over uw online activiteiten en uw plannen. Ik ben vooral benieuwd naar uw doelstellingen. Ik ben praktisch ingesteld en de kans is reëel dat ik al tijdens zo’n kennismakingsgesprek bruikbare adviezen kan geven. Besluiten we met elkaar in zee te gaan, dan bespreken we de duur en intensiteit van mijn advieswerk. Meestal begin ik met een project, gevolgd door een vooraf besproken aantal uren per maand voor verdere begeleiding.

Inventariseren

Na het eerste gesprek volgt doorgaans een inventarisatie. In een informele setting ga ik in gesprek met uw medewerkers en eventueel ook met andere betrokkenen. Op deze manier vorm ik een beeld van wat er leeft in uw organisatie. Zijn uw medewerkers bijvoorbeeld voldoende op de hoogte van uw doelstelling en wat vinden zij daarvan? Deze fase van een adviesproject levert vaak heel bruikbare informatie op.

Plan van aanpak

De inventarisatie sluit ik af met een plan van aanpak. Hierin geef ik aan wat we op kortere en langere termijn willen bereiken en hoe. Het plan van aanpak heeft een nadruk op praktische toepasbaarheid. U krijgt een gedegen documentatie van mijn bevindingen, maar ik schrijf geen ellenlange rapporten. Samen kunnen we het plan van aanpak waar nodig bijstellen.

Aan de slag

Vervolgens gaan we aan de slag. Mijn werkzaamheden kunnen zich vanaf dat moment beperken tot klankborden en adviseren. Maar ook kan ik optreden als projectmanager, zaken inhoudelijk waarnemen of de praktische uitvoering van de benodigde werkzaamheden ter hand nemen, geheel afhankelijk van uw wensen.

Bel mij via 085-3019980